Subscribe To Our Emails

Marketing Permissions | Caniatâd marchnata

These emails can contain specialised content based on your interests, upcoming events, discounts, surveys and news. We use Mailchimp as our marketing platform. By choosing to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. More information can be found here and within our Privacy Policy found here. If at any stage in the future you would like to opt out from receiving these emails, please click unsubscribe at the bottom of any of the emails. 

Gall yr e-byst hyn gynnwys cynnwys arbenigol yn seiliedig ar eich diddordebau, digwyddiadau sydd ar y gweill, gostyngiadau, arolygon a newyddion. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy ddewis i tanysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma ac o fewn ein Polisi Preifatrwydd yma. Os hoffech optio allan ar unrhyw adeg yn y dyfodol rhag derbyn yr e-byst hyn, cliciwch dad-danysgrifio ar waelod unrhyw un o'r e-byst. 
* indicates required | yn nodi maes hanfodol
Email Marketing Powered by Mailchimp